Disclaimer

Deze website is eigendom van AKL Support. Het is niet toegestaan inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AKL Support te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectueel eigendom op deze website komen toe aan AKL Support, tenzij anders aangegeven.

De op deze website getoonde informatie wordt door AKL Support met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. AKL Support verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door AKL Support worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

AKL Support aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

AKL Support aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van AKL Support opgenomen informatie.

Hoewel AKL Support alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is AKL Support niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Mogelijkheden bespreken?

Enthousiast geworden en ziet u voor uw organisatie mogelijkheden neem contact met ons op via onderstaand formulier, per mail of telefoon.

11 + 7 =