WHOA & Faillissement services

Wat is de WHOA?

Het gaat om de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), die is ingegaan op 1 januari 2021. Deze wet maakt het mogelijk om als ondernemer (via de rechter) een dwangakkoord te krijgen over het saneren van schulden, zonder dat er een faillissement nodig is. Uw schuldeisers (zoals leveranciers of verhuurders) worden dan ‘gedwongen’ om hiermee akkoord gegaan. Dit houdt in dat zij moeten instemmen met een lager schuldbedrag of een aanpassing op een overeenkomst.

Voorwaarden

Aan de WHOA zijn enkele voorwaarden gesteld, dit betreffen de volgende:

 • U moet kunnen aantonen dat uw bedrijf in principe levensvatbaar is.
 • Het onderhands akkoord is gunstiger voor uw schuldeisers dan faillissement van uw bedrijf.
 • U moet een haalbaar (business)plan overleggen dat aan wettelijke eisen voldoet.
 • U zorgt voor een eerlijke en gelijke verdeling over alle schuldeisers.

Faillissement

Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan van WHOA dan kan betekenen dat u wellicht richting faillissement gaat.

Financieel inzicht

Om vast te stellen of een WHOA haalbaar is bieden wij vanuit AKL een (quick) scan om dit inzicht te verkrijgen. Dit dashboard is ook toepasbaar voor faillissementsvraagstukken. De enige informatie die u hiertoe moet aanleveren zijn auditfiles en kolommenbalansen van de afgelopen 4 jaar. Op basis van deze informatie verstrekken wij o.a. de volgende inzichten:

 • Balans, winst-en-verliesrekening, kasstroomoverzicht over de afgelopen 3 jaar
 • Gerealiseerde resultaten in het verleden afgezet tegen de prognose
 • Inzicht in de schuld posities (klasse)
 • Berekening van belangrijke ratio’s zoals werkkapitaal  ontwikkeling, solvabiliteit ratio, relatie omzet t.o.v. debiteuren/voorraad/kosten
 • Analyse negatieve kasstroom
 • Bereiken kredietlimiet
 • Oplopende rente en incassokosten
 • Inzichtelijk maken van de belangrijkste afzetmarkten en leveranciers
 • Bijzondere transacties
 • Onverwachte afschrijvingen

Voorbeeld WHOA dashboard

Mogelijkheden bespreken?

Enthousiast geworden en ziet u voor uw organisatie mogelijkheden neem contact met ons op via onderstaand formulier, per mail of telefoon.

13 + 11 =