Procesoptimalisatie

Middels procesoptimalisatie probeert u er voor te zorgen dat uw processen zo efficiënt mogelijk voor de organisatie werken. Door de processen binnen uw organisatie zoveel mogelijk te optimaliseren kunt u hiermee enerzijds financieel voordeel behalen en anderzijds concurrentievoordeel.

Voor welke bedrijfsprocessen kun je optimalisatie toepassen?

Binnen een organisatie zijn meerdere soorten processen aanwezig. Elk proces heeft een bepaalde impact op de bedrijfsvoering, echter kun je onderscheid maken in de volgende soorten processen:

  • Besturende processen
  • Primaire processen
  • Ondersteunende processen

Besturende processen

Besturende processen zien toe op strategisch en tactisch niveau en zijn gericht op het plannen, controleren, evalueren en bijsturen van de organisatie. Feitelijk lopen ze door de gehele organisatie en zijn algemeen van aard.

Primaire processen

Primaire processen zijn de kern- en operationele processen. Voorbeelden hiervan zijn:
Handelsorganisaties: inkoop, voorraad, verkoop
Productieorganisatie: inkoop, voorraad, productie, verkoop
Dienstverlening: personeel, uren verantwoording, verkoop
Projectorganisatie: inkoop, OHW of OHP (uren, materiaal en verkoop)

Ondersteunende processen

Als laatste heb je nog de ondersteunende processen. De ondersteuneden processen ondersteunen de primaire processen en zijn met name gericht op het leveren mensen en middelen aan alle processen, denk hierbij aan financiën en facilitair.

Wat ga je dan optimaliseren?

De vraag is dan, wat ga je dan optimaliseren? Op basis van ervaringen is blijk dat het grootste rendement valt te behalen bij de operationele processen. Hier kun je vaak veel tijd en kosten besparen en kan ook een positieve invloed hebben op de prestaties die de klant ziet, zoals snellere levertijden, betere kwaliteit etc.
Bij AKL hebben wij al meerdere processen geoptimaliseerd en hebben wij hierin veel ervaring. Heeft u vragen over het optimaliseren van uw processen neem dan vrijblijvend contact op we bekijken en bespreken dan de mogelijkheden voor uw organisatie.

Mogelijkheden bespreken?

Enthousiast geworden en ziet u voor uw organisatie mogelijkheden neem contact met ons op via onderstaand formulier, per mail of telefoon.

7 + 9 =