Automatiseren op ‘Debiteuren’

Voor één van onze partners hebben we onder andere de post ‘Debiteuren’ in een standaard jasje gegoten wat ons helpt met het controleren van deze post. Dit hebben we gerealiseerd in Power BI, onderstaand op deze pagina vindt u een template met fictieve data.​

Motivatie
Wat wij bij verschillende accountancykantoren waarnamen is dat zij vaak druk zijn met het overnemen van data in Excel, standaard altijd jaartellen moeten aanpassen, de bedragen, etc. Met andere woorden er komt hierbij vaak veel handmatig werk aan te pas. Daarbij naast worden er vaak in Excel veel referenties/ verwijzingen opgenomen. Met de huidige technieken van vandaag hebben wij ervoor kunnen zorgen dat sommige van deze standaard werkzaamheden niet meer gedaan hoeft te worden en automatisch naar voren komen.

Benodigde documenten
Middels het “jasje” in Power BI kunnen we meerdere bronnen inlezen en deze met elkaar aansluiten. Voor deze post lezen documenten in die vrijwel bij iedere controle wordt opgevraagd.

 • Auditfiles – Controle jaar, Vorig boekjaar & Huidig boekjaar (t/m moment controle)
 • Kolommenbalans – Controle jaar
 • Debiteurenlijsten – Controle jaar, Vorig boekjaar & Huidig boekjaar (t/m moment controle)
 • CAMT.053 (Bank) – Controle jaar & Huidig boekjaar (t/m moment controle)

Eénmaal ingeladen dan hoef je alleen wat parameters aan te vinken en dan worden de controles/ analyses automatisch voorbereid.

Inhoud Template

 1. Cijferbeoordeling
  • Aansluiting Auditfile/ Debiteurenlijst/ Kolommenbalans
  • Vergelijking met vorig boekjaar
  • Inzage in hetgeen gefactureerd per einde boekjaar
  • Inzage in hetgeen ontvangen op de bank per einde boekjaar
 2. Versimpelde debiteurenanalyse
 3. Ouderdomsanalyse
 4. Bijzonderheden worden naar voren gehaald.
  • Creditsaldo’s
  • Vorderingen op groepsmaatschappij
  • Belastingdienst/ Pensioenfonds
 5. Verbandcontrole
 6. Afloopcontrole
 7. Overzicht met nog openstaande facturen + leeftijd
 8. Aansluiting auditfiles & CAMT.053-bestanden over het controle jaar & huidige jaar

Voordelen
Grote voordeel is dat je hiermee tijd kunt besparen op het “tikwerk”, afloopcontrole o.b.v. auditfile & CAMT.053-bestanden wordt voorbereid, steekproeven kunnen gereduceerd worden en versimpelde (makkelijk leesbare) overzichten komen tot stand. Overigens wordt er hiermee uniformiteit uitgestraald binnen de organisatie. De huisstijl van deze templates kunnen naar eigen wens ontworpen worden.
Ditzelfde kan ook worden gerealiseerd voor bijvoorbeeld Crediteuren, Liquide middelen, Langlopende schulden, etc. Nieuwsgierig naar deze mogelijkheden en meer? Neem dan contact met ons op en we brengen je graag verder op de hoogte over de mogelijkheden hierin.

Voorbeeld auditfile analyse